Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF


Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Firmę - sklep@zieleniak24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.zieleniak24.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwracane rzeczy prosimy odsyłać na adres magazynu: ANTE, Waplewo Wielkie 4, 82-410 Stary Targ wraz z wypełnionym formularzem zwrotu towaru. Zwroty przesyłane pod inny adres nie będą rozpatrywane.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo paczkę przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ze względów sanitarnych zwracane produkty wyłącznie w oryginalnych, niezniszczonych opakowaniach.

pobierz wzór dokumentu w formacie PDF

                FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Data zamówienia:

 

Numer faktury / paragonu:

 

Imię i nazwisko:

 

Adres:

 

Telefon:

 

Adres e-mail:

 

ZWRACANE PRZEDMIOTY:

Nazwa towaru

Ilość

Cena brutto

Powód zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSZĘ O ZWROT NALEŻNOŚCI ZA W/W PRODUKTY NA MOJE KONTO:

 

(numer rachunku bankowego)

 

(nazwa banku)


Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu internetowego www.zieleniak24.pl.
Warunki zwrotu towaru są jednolite dla wszystkich platform sprzedaży towarów przez firmę ANTE Krzysztof Antkowicz.


.......................................................................................

(podpis Klienta)

Wypełniony formularz zwrotu proszę dołączyć do przesyłki oraz wysłać na adres:
„ANTE”
Waplewo Wielkie 4
82-410 Stary Targ